W poniedziałek, 17 czerwca rozpocznie się ostatni dzień maturalnych zmagań w terminie dodatkowym. Abiturienci, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w tym trybie, będą dziś zdawać pisemny egzamin z języków mniejszości narodowych oraz z języka włoskiego. Kiedy poznamy wyniki?

Matura 2024 – ostatni dzień sesji dodatkowej

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym trwały od 3 czerwca. Na poniedziałek, 17 czerwca 2024 r., zaplanowano ostatni dzień maturalnych zmagań. O godz. 9:00 rozpocznie się egzamin pisemny z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.Po południu, o godz. 14:00 odbędzie się egzamin pisemny z języków mniejszości narodowych na rozszerzonym oraz pisemny egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Warto dodać, że wyznaczone przez CKE terminy są takie same dla zdających w Formule 2023 oraz w Formule 2015 (absolwentów wszystkich typów szkół).

Kto może zdawać maturę w terminie dodatkowym?

W terminie dodatkowym maturę zdają abiturienci, którzyz przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminów w terminie głównym. By móc zdawać maturę w tym trybie, trzeba uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej.

Egzaminy poprawkowe 2024: Kiedy można poprawić maturę?

W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia.

Matura 2024 –wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur 9 lipca 2024 r. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Termin ten dotyczy egzaminów zdawanych w sesji głównej i dodatkowej. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów poprawkowych, zdawanych w sesji sierpniowej to poznamy je dopiero we wrześniu. CKE ogłosi te wyniki 10 września 2024 r.