Tegoroczne matury odbywają się tradycyjnie w trzech sesjach: głównej, dodatkowej i poprawkowej. W jakim terminie poznamy wyniki egzaminów odbywających się w maju i czerwcu? Kiedy CKE ogłosi wyniki poprawek? W jakim terminie poznamy wyniki wszystkich tegorocznych matur?

Matura 2024 – termin ogłoszenia wyników

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki tegorocznych matur 9 lipca 2024 r. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Termin ten dotyczy egzaminów zdawanych w sesji głównej i dodatkowej. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów poprawkowych, zdawanych w sesji sierpniowej to poznamy je dopiero po wakacjach. CKE ogłosi te wyniki 10 września 2024 r.

Egzaminy poprawkowe 2024: Kiedy można poprawić maturę?

W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów poprawkowych?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września 2024 r. W tym terminie CKE ma opublikować wyniki wszystkich tegorocznych matur, uwzględniające zarówno majową i czerwcową sesję główną, jak i sierpniowe poprawki.

Matura 2024 – wydanie świadectw maturalnych

Zgodnie z harmonogramem CKE czas na przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji trwa do 9 lipca 2024 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 9 lipca 2024 r. Trzeba zaznaczyć, że dotyczy on egzaminów maturalnych zdawanych w sesji głównej i dodatkowej. Maturzyści, którzy podchodzili do egzaminów poprawkowych, świadectwa i aneksy dostaną dzień później, czyli 10 września 2024 r.