W poniedziałek, 10 czerwca rozpocznie się kolejny tydzień maturalnych zmagań w terminie dodatkowym. Abiturienci, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w tym trybie, będą zdawać egzaminy pisemne i ustne. Jaki wygląda szczegółowy harmonogram tych zmagań?

Matura 2024 – kolejny tydzień sesji dodatkowej

Maturalne egzaminy w terminie dodatkowym trwają od 3 czerwca i zakończą się 17 czerwca 2024 r. W tym tygodniu odbędzie się ciąg dalszy części pisemnej oraz część ustna w sesji dodatkowej. Warto dodać, że wyznaczone przez CKE terminy są takie same dla zdających w Formule 2023 oraz w Formule 2015 (absolwentów wszystkich typów szkół).

Jak wygląda harmonogram egzaminów pisemnych na ten tydzień?

W poniedziałek, 10 czerwca rozpocznie się kolejny tydzień maturalnych zmagań w terminie dodatkowym. Harmonogram egzaminów pisemnych wygląda następująco:

 • 10 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 – chemia (pr); godz. 14:00 – historia sztuki (pr),
 • 11 czerwca (wtorek) godz. 9:00 – matematyka (pr); godz. 14:00 – historia (pr),
 • 12 czerwca (środa) godz. 9:00 – geografia (pr); godz. 14:00 – język rosyjski (pr, dj),
 • 13 czerwca (czwartek) godz. 9:00 – fizyka (pr); godz. 14:00 – język hiszpański (pr, dj),
 • 14 czerwca (piątek) godz. 9:00 – informatyka (pr); godz. 14:00 – język polski, kaszubski, łemkowski (pr) i zadania w języku obcym,
 • 17 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych (pp); godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych (pr), język włoski (pr, dj).

*pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, pd – poziom dwujęzyczny

Matura 2024 – egzaminy ustne w sesji dodatkowej

Na ten tydzień zaplanowane są także maturalne egzaminy ustne w sesji dodatkowej. Odbędą się one w dniach 10-12 czerwca 2024 r. Egzaminy ustne będą dotyczyły przedmiotów:

 • język polski,
 • języki mniejszości narodowych,
 • języki obce nowożytne,
 • język łemkowski
 • język kaszubski.

Część ustna egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Kto może zdawać maturę w terminie dodatkowym?

W terminie dodatkowym maturę zdają abiturienci, którzyz przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym. By móc przystąpić do matury w sesji dodatkowej, trzeba uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej.

Matura 2024 – termin ogłoszenia wyników sesji dodatkowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur 9 lipca 2024 r. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Termin ten dotyczy egzaminów zdawanych w sesji głównej i dodatkowej.