Egzamin ósmoklasisty 2024 zbliża się wielkimi krokami. W roku odbędzie się wyjątkowo wcześnie. Jaki materiał powinni opanować uczniowie 8 klas do egzaminu z matematyki? Zagadnienia przedstawiamy poniżej.

Ósmoklasiści przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki oraz z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Jakie zagadnienia znajdą się na egzaminie z matematyki w 2024 roku? Ile trzeba mieć punktów żeby zdać egzamin 8-klasisty? Sprawdź!

Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty w 2024 roku?

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie w następujących terminach:

 • 14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego
 • 15 maja (środa) – egzamin z matematyki
 • 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

W 2024 roku egzamin ten odbędzie się więc wcześniej niż zwykle – nie pod koniec maja, ale już w połowie miesiąca. Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpocznie się 15 maja o godz. 9.00, a uczniowie będą mieli maksymalnie 100 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Egzamin zakończy się więc ok. godz. 10.40.

Znajomość wymagań na egzamin ósmoklasisty z matematyki, obowiązujący zakres materiału oraz typy zadań, które mogą pojawić się w arkuszu CKE to klucz do sukcesu. Co trzeba umieć na egzamin 8-klasisty z matematyki?

Egzamin 8-klasisty z matematyki - zagadnienia

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty oparty będzie na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. Uczniów obowiązuje zatem okrojony zakres materiału. Można go znaleźć w Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki można zdobyć maksymalnie 25 punktów – 15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte, a arkusz składa się z ok. 19 zadań. Co warto powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki? Jaki jest zakres materiału i wymagania?

Oto, jakie umiejętności sprawdzają zadania zawarte w arkuszu egzaminu ósmoklasisty:

 • sprawność rachunkową,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentację.

Wśród szczegółowych wymagań egzaminacyjnych są:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
 • działania na liczbach naturalnych,
 • liczby całkowite,
 • ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • obliczenia praktyczne,
 • potęgi o podstawach wymiernych,
 • pierwiastki,
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi,
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich,
 • obliczenia procentowe,
 • równania z jedną niewiadomą,
 • proporcjonalność prosta,
 • proste i odcinki,
 • kąty,
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,
 • wielokąty,
 • oś liczbowa,
 • układ współrzędnych na płaszczyźnie,
 • geometria przestrzenna,
 • wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej,
 • zadania tekstowe.

Ile trzeba mieć procent na egzaminie 8-klasisty, żeby zaliczyć?

Wiele osób zadaje sobie pytanie ile trzeba zdobyć punktów, by zdać egzamin 8-klasisty. Tymczasem egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma progu punktowego, który należy osiągnąć, by zaliczyć test.