Już w najbliższy wtorek startują egzaminy ósmoklasisty 2024. Na początek uczniów czeka test z języka polskiego, w kolejnym dniu test z matematyki, a na koniec język obcy nowożytny. Większość ósmoklasistów zdaje w tym roku język angielski. Gdzie można sprawdzić arkusze z poprzednich lat?

Egzamin ósmoklasisty 2024: Czy egzamin z angielskiego jest obowiązkowy?

Egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty – język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest obowiązkowe przystąpienie do egzaminów z każdego przedmiotu. Wynik testów – podawany procentowo i na skali centylowej – posłuży m.in. w trakcie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Tegoroczne testy dla ósmoklasistów będą – podobnie jak w zeszłym roku – łatwiejsze niż standardowa wersja egzaminu, oparta na pełnych treściach podstaw programowych. Chodzi o zestaw ograniczonych wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono po pandemii, a które zostaną zniesione już w kolejnym roku szkolnym 2024/2025. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zadeklarowało w tym roku aż 97,7 proc. uczniów. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który będzie zdawać 1,9 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Co znajdzie się w arkuszach z języka angielskiego?

Podczas egzaminu dostępne będzie kilka wersji arkuszy z testami. Większość uczniów otrzyma arkusz standardowy, na uzupełnienie którego przewidziano 90 minut. Dłuższy czas pisania testu z języka obcego nowożytnego przewidziano dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Jak informuje CKE, podczas tegorocznego egzaminu przygotowano 98 arkuszy i 26 zestawów nagrań z języków obcych nowożytnych – w tym zestawy w języku polskim i języku ukraińskim. W arkuszu z języka angielskiego znajdą się zestawy zadań otwartych i zamkniętych – tu m.in. zadania typu prawda/fałsz i zadania wielokrotnego wyboru. Testy będą sprawdzać zakres i poprawność stosowania środków językowych. Uczniowie sprawdzą również swój poziom rozumienia tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu. W ostatniej części arkusza znajdzie się zadanie związane z redagowaniem krótkiej wypowiedzi pisemnej.

Język angielski – arkusze egzaminacyjne 2023, 2022, 2021

Wśród materiałów CKE z języka angielskiego znajdują się arkusze, nagrania i transkrypcje nagrań. Warto również zapoznać się z zasadami oceny zadań:

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2024

Trzy obowiązkowe egzaminy w terminie podstawowym odbędą się:

  • 14 maja (wtorek) o godz. 9:00 – język polski,
  • 15 maja (środa) o godz. 9:00 – matematyka,
  • 16 maja (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe dla egzaminu ósmoklasisty przewidziano na:

  • 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9:00 – język polski,
  • 11 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 – matematyka,
  • 12 czerwca (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

W dniach 14-16 maja odbędą się również egzaminy w szkołach dla dorosłych (termin dodatkowy), w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzaminy w terminie głównym dla tej grupy odbyły się w dniach 10-12 stycznia 2024. Wyniki egzaminów zostaną podane 3 lipca.