Egzamin ósmoklasisty 2024 rozpocznie się 14 maja i potrwa do 16 maja. Kiedy odbędzie się sesja poprawkowa, a kiedy możemy spodziewać się wyników? Oto szczegółowy harmonogram.

Egzamin ósmoklasisty 2024 jest egzaminem pisemnym, który kończy etap szkoły podstawowej. Zastępuje on egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów – każdy ósmoklasista musi do niego podejść, by skończyć szkołę podstawową.

Chociaż egzamin ósmoklasisty nie jest egzaminem, którego można nie zdać (nie ma ustalonego progu zdawalności), to jego wyniki mają znaczący wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły średniej. Szczególnie istotne są, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w danej szkole. Zjawisko to często występuje w renomowanych i popularnych szkołach średnich, które słyną z wysokiego poziomu nauczania i dobrych wyników maturalnych. Dlatego warto traktować egzamin ósmoklasisty bardzo poważnie.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Harmonogram

Harmonogram egzaminów ósmoklasistów wygląda następująco:

  • 14 maja 2024 - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut,
  • 15 maja 2024 - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut,
  • 16 maja 2024 - język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski), godz. 9:00, czas trwania 90 minut.

CKE zwraca uwagę, że dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty, maksymalne przedłużenie czasu pracy z poszczególnymi arkuszami to: 60 minut dla języka polskiego, 50 minut dla matematyki oraz 45 minut dla języka obcego nowożytnego.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 2024

Osoby, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w pierwszym terminie z powodu choroby lub innych losowych sytuacji, mogą skorzystać z dodatkowych terminów.

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty w 2024:

  • 10 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego,
  • 11 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z matematyki,
  • 12 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku. Tego samego dnia uczniowie będą mogli też odebrać zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach tego egzaminu.

Co można mieć na egzaminie ósmoklasisty?

Warto zauważyć, że podczas egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogą posiadać tylko podstawowe przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki także linijkę. Korzystanie z kalkulatora oraz słowników jest niedozwolone, podobnie jak posiadanie lub używanie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych.