Kuratorzy chcą mieć dodatkowego przedstawiciela w komisjach konkursowych wybierających szefów placówek oświatowych. Sprzeciwiają się temu samorządy.
Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli ciągle budzą wiele emocji i kontrowersji. Wygrywają je najczęściej osoby namaszczone przez samorządowców, bowiem to ich przedstawiciele w komisjach konkursowych mają większość. W efekcie zdarza się, że szefem placówki niekoniecznie zostaje najlepszy kandydat, ale ten wskazany przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Zdaniem ekspertów i samych zainteresowanych osoby kierujące szkołami czy przedszkolami powinny być bardziej uniezależnione od samorządu. Na spotkaniach z przedstawicielami kuratoriów wskazują na potrzebę zmian w składzie komisji konkursowej. Ci popierają ich propozycje, do których może dojść jeszcze w tym miesiącu.
Ustawiane konkursy