Zaproponowanie nowego stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska, podczas Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej, która odbyła się w czwartek w Warszawie. Miałby to być przedostatni, najwyższy stopień awansu.

Szefowa MEN poinformowała, że wystąpiła do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, którym jest Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, o to by rozpocząć rozmowy na temat wynagrodzeń nauczycieli, które zależą m.in. od stopnia awansu zawodowego. "O wynagrodzeniach i Karcie Nauczyciela trzeba porozmawiać. Związki też są gotowe" - powiedziała.

Zapowiedziała, że 27 czerwca w Toruniu podczas podsumowania ogólnopolskiej debaty pod hasłem: "Uczeń-rodzic-nauczyciel. Dobra zmiana" będzie proponować nowy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Jak zaznaczyła, "jeden na razie, może trzeba będzie pomyśleć o drugim".

"My póki, co mamy jeden - mówiący o stopniu doktora w zawodzie lub innowacji. Będziemy chcieli razem ze związkami ustalić, co to jest innowacja, bo to jest najbardziej zbanalizowane słowo w przestrzeni" - powiedziała, pytana przez PAP o szczegóły. Wyjaśniła, że miałby to być piąty stopień awansu po: nauczycielu stażyście, kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym, a przed honorowym tytułem profesora oświaty. Wraz z nim wiązałaby się podwyżka miesięcznych wynagrodzeń nauczyciela.

Wyjaśniła, że wystąpiła do Piotra Dudy o to, by dyskutować w Radzie Dialogu Społecznego na temat wynagrodzeń nauczycieli w poszerzonym o samorządowców składzie, gdyż nie ma tam ich przedstawicieli. "9 czerwca jest posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Porozmawiam z panem Piotrem Dudą. Niezależnie od tego, czy znajdzie się formuła, czy też nie, i tak musimy usiąść we trójką: związki zawodowe, samorząd i MEN" - powiedziała. "Musimy ustalić zgodę na obowiązkowe doskonalenie zawodowe i na dodatkowy stopień awansu zawodowego" - dodała. Podała, że wszystkie oświatowe związki zawodowe, tak jak resort edukacji, są za wprowadzeniem obowiązkowego doskonalenia dla nauczycieli.

Obecne stopnie awansu zawodowego wprowadzone zostały wraz z reformą systemu oświaty w 2000 r. Według danych MEN z października ub.r., ponad połowa z nauczycieli, czyli 335,5 tys. osób, osiągnęła już najwyższy przewidziany w ustawie Karta Nauczyciela stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego. Nauczycieli mianowanych jest 174,4 tys., nauczycieli kontraktowych - 104,7 tys. Najmniej jest nauczycieli stażystów, czyli rozpoczynających pracę w zawodzie. Jest ich tylko 55,8 tys.

Ze stopniem awansu zawodowego powiązana jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dla nauczyciela stażysty wynosi ono brutto 2265 zł, dla nauczyciela kontraktowego - 2331 zł, nauczyciela mianowanego - 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł. (PAP)