Matura 2024 rozpocznie się tuż po majówce. Co należy zabrać na egzamin maturalny? Jakie przedmioty można wnieść na maturę 2024? Czego nie można zabrać na egzamin maturalny? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Co należy zabrać na egzamin maturalny?

Podstawowymi przedmiotami, które należy zabrać ze sobą na egzamin maturalny są:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • długopis z czarnym atramentem.

Wskazane dokumenty są niezbędne do potwierdzenia tożsamości zdającego. Nie można wykorzystać w tym celu prawa jazdy lub legitymacji szkolnej.

Już za miesiąc matura. Materiału do powtórzenia jest bardzo dużo. Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych– MATURA 2024. Publikacje dostępne są na sklep.infor.pl/matura2024

Jakie przedmioty można wnieść na maturę 2024?

Poniżej znajdziesz listę przedmiotów, które można wnieść na poszczególne egzaminy maturalne w 2024 roku.

Matematyka:

 • linijka,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty,
 • wybrane wzory matematyczne (zapewnione przez szkołę).

Biologia:

 • linijka,
 • kalkulator prosty,
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnione przez szkołę).

Chemia:

 • linijka,
 • kalkulator naukowy,
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnione przez szkołę).

Co istotne, w ramach Formuły 2015 uczniowie mogą korzystać jedynie z kalkulatora prostego, a nie naukowego.

Fizyka:

 • linijka,
 • kalkulator naukowy,
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnione przez szkołę).

Co istotne, w ramach Formuły 2015 uczniowie mogą korzystać jedynie z kalkulatora prostego, a nie naukowego.

Geografia:

 • linijka,
 • kalkulator prosty,
 • lupa.

Historia i historia sztuki:

 • lupa.

Historia muzyki:

 • odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami,
 • lupa.

Informatyka:

 • kalkulator prosty.

Język białoruski:

 • słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewniony przez szkołę).

Język litewski:

 • słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewniony przez szkołę).

Język ukraiński:

 • słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewniony przez szkołę).

Język kaszubski:

 • słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewniony przez szkołę).

Co istotne, w ramach Formuły 2015 obowiązują takie same pomoce, a ponadto słownik ortograficzny języka polskiego oraz słownik poprawnej polszczyzny (zapewnione przez szkołę).

Język łemkowski:

 • słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewniony przez szkołę).

Co istotne, w ramach Formuły 2015 obowiązują takie same pomoce, a ponadto słownik ortograficzny języka polskiego oraz słownik poprawnej polszczyzny (zapewnione przez szkołę).

Język łaciński i kultura antyczna:

 • słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewniony przez szkołę).

Wiedza o społeczeństwie:

 • kalkulator prosty.

Czego nie można zabrać na egzamin maturalny?

Należy pamiętać, że na egzamin maturalny nie wolno wnosić jedzenia, napojów (oprócz butelki wody) oraz sprzętu elektronicznego (poza wspomnianym wyżej kalkulatorem).

Osoby chore mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków niezbędnych do leczenia. Wymaga to jednak wcześniejszego poinformowania komisji egzaminacyjnej.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024