Pierwsze zmiany w kuratoriach zaczęły się jeszcze pod koniec 2023 roku, a pierwsze powołania na nowe stanowiska – w połowie lutego 2024. Obecnie wszystkie konkursy zostały już rozstrzygnięte, a powołania otrzymał komplet 16 kuratorów oświaty.

Kim są ostatnio powołani kuratorzy oświaty?

25 marca powołanie na stanowisko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymał Paweł Palczyński – nauczyciel dyplomowany, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach i ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. 19 marca Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty został Piotr Łojek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce. Świętokrzyski Kurator Oświaty pracuje jako nauczyciel informatyki i nauczyciel wychowania fizycznego, jest również trenerem piłki siatkowej. Lubuskim Kuratorem Oświaty został Mariusz Biniewski – polonista z 25-letnim stażem pracy, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Powołanie zostało wręczone 18 marca przez Wojewodę Lubuskiego – Marka Cebulę.

15 marca wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powołała Jolantę Skrzypczyńską na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Nowa kurator jest nauczycielką chemii, ma ponad 40 lat doświadczenia pracy w oświacie i pełniła funkcję dyrektora I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Mazowieckim Kuratorem Oświaty została Wioletta Krzyżanowska – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2007 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

Kto otrzymał pierwsze powołania?

Do pierwszej połowy marca w konkursach wyłoniono większość kuratorów oświaty, a powołania otrzymali:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty – Ewa Skrzywanek,
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Grażyna Dziedzic,
 • Lubelski Kurator Oświaty – Tomasz Szabłowski,
 • Łódzki Kurator Oświaty – Janusz Brzozowski,
 • Małopolski Kurator Oświaty – Gabriela Olszowska,
 • Opolski Kurator Oświaty – Joanna Raźniewska,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Dorota Nowak-Maluchnik,
 • Podlaski Kurator Oświaty – Agnieszka Krokos-Janczyło,
 • Pomorski Kurator Oświaty – Grzegorz Kryger,
 • Śląski Kurator Oświaty – Aleksandra Dyla,
 • Wielkopolski Kurator Oświaty – Igor Bykowski.

Kto może zostać kuratorem oświaty?

Zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego do konkursu na kuratora może przystąpić osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym,
 • stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego,
 • co najmniej siedmioletni staż pracy nauczycielskiej.

Kuratorzy są powoływani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wniosek wojewody w drodze konkursu. Ogłoszenie konkursu musi nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia odwołania kuratora oświaty. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu powołuje się osobę, która ma pełnić obowiązki kuratorskie.