Resort edukacji zapowiada kolejne zmiany – tym razem dotyczące wyboru dyrektorów szkół. MEN rozpocznie wkrótce prace, które pozwolą samorządom samodzielnie powoływać dyrektorów placówek edukacyjnych. Jakie zmiany są jeszcze planowane?

Wybór dyrektora bez konkursu?

O nadchodzących zmianach poinformowali w trakcie wspólnej konferencji prasowej w Kłobucku minister edukacji Barbara Nowacka i wiceminister MEN Henryk Kiepura. Jak podaje PAP, wiceszef resortu edukacji poinformował, że pierwsze spotkanie konsultacyjne – dotyczące nowych regulacji – odbyło się pod koniec zeszłego tygodnia.

"Już w najbliższym czasie rozpoczniemy prace nad tym, aby samorządy, samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, starostowie – mogli powierzać funkcje dyrektorów na kolejną kadencję. Nie potrzeba robić konkursu, nie potrzeba całej tej procedury włączania kuratoriów, które chciały dominować nad samorządami, nad dyrektorami" – wyjaśnił. Doprecyzował również, że chodzi o przedłużenie funkcji dyrektora o jedną kadencję. Wiceminister podkreślił również, że tym sposobem MEN chce ograniczyć sytuacje, w których dyrektor musi stawać do "sztucznego konkursu".

Odpolitycznienie kuratoriów

Minister edukacji Barbara Nowacka mówiła z kolei o nowej roli kuratorów. Szefowa resortu wskazała na "wielką zmianę jakościową", odnosząc się do niedawnych zmian na stanowiskach kuratorskich. Podkreśliła, że nowe władze MEN dążyły od początku swojej działalności do odpolitycznienia tych stanowisk.

"(…) szkoła i kuratoria muszą być wolne od działań partyjnych, bo mają za zadanie rozwijać każdą młodzież, szanować każdy pogląd i dbać o to, by dyrekcja szkół, nauczycielki i nauczyciele czuli się autonomiczni i swobodni" – wyjaśniła. Obecnie MEN zdążyło już powołać większość kuratorów, część konkursów nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Związek Powiatów Polskich o kompetencjach kuratorów

Głos Nauczycielski przypomina, że o bardzo silnej pozycji kuratorów – uzyskanej w ostatnich latach – wypowiedział się niedawno Związek Powiatów Polskich. Uczestnicy XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich opublikowali stanowisko popierające zaproponowane przez ZPP zmiany legislacyjne, które miałyby uporządkować "kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego". Związkowcy podkreślili w opublikowanym stanowisku, że kurator otrzymał w ostatnich latach kompetencje, które wykraczają poza ustawowo rozumiany nadzór pedagogiczny nie ponosząc jednocześnie skutków organizacyjnych i finansowych swoich działań. Wskazano min. na silną pozycję kuratoriów przy wyborze dyrektorów szkół.

Kto może zostać dyrektorem placówki edukacyjnej?

Dyrektorzy szkół są wyłaniani w trakcie konkursu organizowanego przed podmiot prowadzący placówkę. Wymagania na stanowisko dyrektora szkoły reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 2578).

Dyrektorem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a w niektórych przypadkach także osoby, które nie są nauczycielami. Wśród wymagań wskazuje się m.in.: konieczność posiadania wykształcenia wyższego, posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej (nauczyciel) lub dydaktycznej (nauczyciel akademicki) oraz uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w ciągu ostatnich pięciu lat (pozytywna ocena za cztery ostatnie lata pracy w przypadku nauczycieli akademickich). Kandydaci na dyrektorów placówek szkolnych muszą również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych.