Od pewnego czasu mówi się o pomyśle wprowadzenia dodatku 500 plus dla małżeństw z odpowiednim stażem. Pojawiają się także pomysły wprowadzenia jednorazowego świadczenia w wysokości kilku tysięcy złotych. Czy małżeństwa faktycznie mogą liczyć na dodatkowe świadczenia?

Projekt potocznie określany mianem "500+ dla małżeństw", który zapewniałby małżeństwom dodatkowe pieniądze, to efekt petycji obywatelskiej, która została skierowana do Komisji do Spraw Petycji w 2022 roku. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

Dodatek 500 plus dla małżeństw. Jakie miałby mieć kryteria?

Według pierwotnej wersji pomysłu dodatkowe 500 zł miesięcznie miałyby otrzymywać małżeństwa z minimum 50-letnim stażem. Pomoc materialna przeznaczona byłaby głównie dla małżeństw, które utrzymują się z emerytur. W najnowszej petycji w 2022 roku ujęto jednak, że dodatek obejmowałby również pary, które mają 40-letni staż małżeński.

Na jakie dodatki mogłyby liczyć małżeństwa z wieloletnim stażem?

Według pomysłu pary, które wychowały co najmniej dwoje dzieci, mogłyby liczyć na dodatki o następującej wysokości:

  • 500 zł po 50 latach małżeństwa
  • 550 zł po 55 latach małżeństwa
  • 600 zł po 60 latach małżeństwa

Zgodnie z tymi założeniami wdowcy mogliby liczyć na dodatek przyznawany dożywotnio.

Kolejny pomysł: Jednorazowy dodatek dla małżeństw z długim stażem

W 2023 roku pojawił się inny pomysł - na uhonorowanie małżeństw z długim stażem jednorazową wypłatą. Rozmowy na ten temat były prowadzone niedawno, jeszcze w styczniu 2024 roku, przez senacką komisję. Wśród stawek, na jakie mogliby liczyć seniorzy pojawiło się: 5 tys. zł dla par pozostający w małżeństwie przez 50 lat i dłużej, 5,5 tys. zł dla par pozostający w małżeństwie przez 55 lat i dłużej, 6 tys. zł dla par, które są w małżeństwie od 60 lat, czy nawet 8 tys. zł dla osób, które tworzą małżeństwo od 80 lat.

Od kiedy 500 plus dla małżonków w Polsce?

By pomysł "500 plus dla małżeństw" mógł wejść w życie niezbędne jest uchwalenie oddzielnej ustawy lub uzupełnienie-znowelizowanie ustawy już istniejącej – dotyczącej polityki senioralnej rządu.

Posłowie poprzedniej kadencji z komisji zajmującej się petycjami tłumaczyli, że niezbędne jest ustalenie, ile w Polsce jest małżeństw ze stażem wieloletnim i ile taki projekt kosztowałby budżet państwa. Na chwilę obecną nie wiadomo więc, czy i kiedy projekt ma szansę wejść w życie. Istnieje jednak na dzień dzisiejszy wiele innych form wsparcia, z których mogą skorzystać seniorzy.

Programy wsparcia i ulgi dla seniorów

Poza emeryturami i ubezpieczeniem społecznym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oferuje seniorom m.in. Program Opieka 75+, program "Aktywni plus" oraz program "Senior plus".

Wśród ulg przysługujących seniorom w Polsce są natomiast m.in. zniżki na przejazdy komunikacją miejską lub PKP, ulgi podatkowe, bezpłatne badania profilaktyczne, bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65. roku życia, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne, a także ulga na abonament RTV czy bezpłatne bilety do kina dla osób powyżej 60. roku życia, które korzystają z emerytury lub renty i korzystają z programu "Senior w kinie".