Resort edukacji przypomina, że szkoły mogą już składać wnioski w programie "Aktywna tablica". To już kolejna odsłona projektu realizowanego w latach 2020-2024. Dofinansowanie dotyczy m.in. pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi do terapii. Które szkoły mogą wnioskować o pomoc? Oto warunki dofinansowania i ważne terminy.

Kogo obejmuje program "Aktywna tablica" 2024?

8 marca MEN poinformowało o starcie naboru wniosków do kolejnej odsłony programu. W ramach "Aktywnej tablicy" wnioski o dofinansowanie do sprzętu mogą składać:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w dotychczasowych odsłonach programu (lata 2017–2019 oraz 2020-2023),
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych, z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Podstawowy warunek: w latach 2020-2024 z dofinansowania w ramach programu placówka szkolna może skorzystać tylko raz. Kolejny, kluczowy warunek: 80 proc. programu jest finansowane z budżetu państwa, pozostałe 20 proc. to wkład własny (finansowy lub rzeczowy) organu prowadzącego szkołę.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w ramach programu?

 • do 14 tys. zł – szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz szkoły za granicą,
 • do 35 tys. zł – szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami,
 • do 35 tys. zł – szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych,
 • kwota nie wyższa niż 100 tys. zł – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dofinansowanie na zakup specjalistycznej drukarki.

Jak podało MEN, pełny koszt realizacji programu to 361 mln 455 tys. zł – w tym 290 mln zł z budżetu państwa. W tym roku na realizację projektu przeznaczono 55 mln złotych.

Co szkoła może kupić w ramach projektu?

MEN przypomina, że katalog pomocy dydaktycznych i sprzętu "nie jest ograniczony zakresowo". Szkoły mogą nabyć m.in.: pomoce dydaktyczne, projektory, tablice lub monitory interaktywne, oprogramowanie lub narzędzia do terapii wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne. W przypadku zadań inwestycyjnych wymagany jest wyższy wkład własny placówek, na poziomie co najmniej 50 proc. kwoty kosztów realizacji zadania.

O jakich terminach i dokumentach należy pamiętać?

 • 15 maja – ostateczna data wnioskowania szkół o udział w programie,
 • 30 maja – koniec przyjmowania wniosków od organów prowadzących do wojewodów,
 • 30 czerwca – kwalifikacja wniosków,
 • do 31 sierpnia – przekazanie dofinansowania do placówek.

Na stronie MEN znajdują się nowe wzory wniosków dla dyrektorów szkół i organów prowadzących placówki, obowiązujące w tegorocznej edycji programu. Resort edukacji przypomina również, że we wnioskach już zakwalifikowanych do programu nie można wprowadzać zmian dotyczących zakresu sprzętu, a jedynie zmiany dotyczące kwot zakupu.