MEN zaprezentowało projekt nowych legitymacji służbowych dla nauczycieli. Najnowszy wzór to dostosowanie do wymogów ustawy z 22 listopada 2018 o dokumentach publicznych. Nowe legitymacje będą również spełniać tzw. minimalne zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Jak będzie wyglądać nowa legitymacja dla nauczyciela?

Jak podaje MEN, legitymacja nauczycielska będzie mieć formę plastikowej karty o wymiarach 53,98 mm na 85,60 mm. Na karcie znajdzie się napis w dwóch językach: "Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card". Na karcie w kolorze turkusowym znajdzie się m.in. zdjęcie i dane osobowe właściciela oraz data wydania dokumentu.

Ministerstwo Edukacji zaprezentowało wzór nowej legitymacji nauczyciela. Awers karty, źródło: legislacja.gov.pl / gov.pl

Na projekcie awersu karty umieszczono godło Rzeczpospolitej Polski, symbol atomu i grafikę przedstawiającą otwartą książkę. Rewers legitymacji będzie zawierać dane i adres siedziby pracodawcy nauczyciela. Na rewersie wydzielono również miejsce na naklejki holograficzne poświadczające ważność legitymacji – dane będą aktualizowane corocznie do 31 sierpnia.

Na rewersie karty wyznaczono miejsce na naklejki holograficzne. Źródło: legislacja.gov.pl / gov.pl

Do kiedy będą wydawane legitymacje w starej formie?

Aktualnie obowiązujące wersje legitymacji nauczycielskich będą wydawane do 12 lipca 2024 roku. Projekt rozporządzenia przewiduje również tzw. okres przejściowy, w którym dotychczas wydane legitymacje zachowują ważność (do końca okresu na który je wydano). Zgodnie z projektem MEN nowe legitymacje mają być wydawane bezterminowo. Nowa karta zostanie również wydana w przypadku zapełnienia wszystkich pól przeznaczonych na naklejki holograficzne.

Dotychczas karty wydawano na czas trwania stosunku pracy – dla umów zawartych na czas określony – lub na okres 3 lat dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Dlaczego zmieniono formę legitymacji?

Jak podaje MEN w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, nowe legitymacje będą spełniać tzw. minimalne zabezpieczenia określone w ustawie z dn. 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1456).