Co siódmy nauczyciel szkoły zawodowej przyznaje, że jego placówka nie ma odpowiedniego wyposażenia specjalistycznego. Brakuje też zwykłych urządzeń wspierających dydaktykę. Aby efektywnie przygotowywać przyszłych fachowców, potrzebne jest zwłaszcza dobre wyposażenie pracowni przedmiotowych. Tymczasem dyrektorzy i nauczyciele pytani o trudności dotyczące realizacji podstawy programowej w zawodach na pierwszym miejscu wskazują kłopoty ze sprzętem.
Jak wynika z monitoringu przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, co siódmy nauczyciel z zasadniczych szkół zawodowych i techników twierdzi, że pomieszczenia do nauki zawodu w jego szkole nie odpowiadają wyposażeniu opisanemu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Co trzeci uważa, że sale są tylko częściowo wyposażone.
Wytyczne dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotowych są opisane dla 190 nauczanych zawodów, zostały przygotowane w 2013 r. w ramach unijnego projektu. Wszystkie opisy wyposażenia tworzyły zespoły ekspertów z udziałem pracodawców w oparciu o nowe podstawy programowe. Przykłady? By kształcić stolarzy, szkoła potrzebuje między innymi pracowni wyposażonej w: pilarkę tarczową, strugarki, wiertarki, odciągi wiórów itd. Do kształcenia mechaników – monterów maszyn i urządzeń trzeba wyposażyć szkołę między innymi w: głębokościomierze, mikrometry, suwmiarki, szczelinomierze, podzespoły maszyn i urządzeń.