Wprowadzenie ułatwień w przyznawaniu kredytów zapowiedział w piątek w Jastrzębiej Górze (Pomorskie) wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier mówił też o potrzebie wyłonienia w Polsce flagowych uczelni.

Debata z Gowinem otworzyła XXII Krajową Konferencję - największe wydarzenie organizowane corocznie przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Szef MNiSW wyjaśnił, że rozporządzenie ws. kredytów studenckich będzie gotowe w poniedziałek, po czym trafi do konsultacji społecznych. „Mam nadzieję, że te nowe rozwiązania pomogą wielu studentom w pokonaniu barier, które czasami utrudniają im dostęp do wyższego wykształcenia” – ocenił.

„Po pierwsze: kredyty będą przyznawane szybciej o trzy miesiące – to jest istotna korekta. Wprowadzimy możliwość przyjmowania wniosków już w wakacje, bezpośrednio po maturze – to był duży problem dla części chętnych na studia z mniej zamożnych rodzin, że musieli najpierw zainwestować, a dopiero potem dostawali te kredyty niejako wstecz” – tłumaczył wicepremier.

Z innych spraw istotnych dla studentów spraw Gowin zapowiedział m.in. usunięcie przepisów wprowadzających możliwość ustalenia limitów w przyjmowaniu na drugi kierunek studiów. „Pod tym względem postulat parlamentu studenckiego będzie w pełni wprowadzony w życie. Likwidujemy też zbędne oświadczenia przy przenoszeniu między kierunkami studiów” – dodał.

Studenci pytali w debacie m.in. o listę flagowych uczelni w Polsce.

"Chyba jest nam wszystkim głupio, kiedy patrzymy na ranking szanghajski albo na niedawno opublikowany ranking uczelni europejskich, gdzie w pierwszej – nie setce, ale w pierwszej dwusetce - nie ma żadnej polskiej uczelni" - powiedział Gowin.

Przyznał, że wokół pojęcia uczelni flagowych narosło wiele nieporozumień. „Jest np. lęk, że wyłonienie tych uczelni odbędzie się kosztem innych, pozostałych uczelni. Przestańmy jednak na razie myśleć o racjach partykularnych i spójrzmy na ten problem z lotu ptaka. Czy naprawdę Polski nie stać na to, żeby nasze najlepsze uczelnie były wyżej niż w czwartej setce najlepszych uczelni świata?” - mówił wicepremier.

Zdaniem Gowina, niewykluczone jest, że flagowe uczelnie będą musiały zmierzyć się ze zmianą sposobu zarządzania np. na model menedżerski. "Innym warunkiem może być np. pełna transparentność, że wyniki egzaminów, ale także treść zadań egzaminacyjnych będzie podawana do publicznej wiadomości, żeby każdy mógł zweryfikować, jaki jest poziom wymagań" - zaproponował.

"Mamy potencjał, żeby kilka najlepszych polskich uczelni zaczęło piąć się w górę i żeby za 10-15 lat któraś z nich pojawiła się w pierwszej setce światowych rankingów. Żeby osiągnąć ten cel, to musi być wyłoniona grupa uczelni, które są traktowane na innych zasadach - inaczej i lepiej finansowane" - dodał Gowin.

Przyznał, że proces wyłonienia uczelni flagowych trzeba rozłożyć na lata.

"Część środowiska akademickiego będzie temu na pewno przeciwna. Moją ambicją nie jest stworzenie w tej kadencji uczelni flagowych. Moją ambicją jest uruchomienie pewnych procesów - jeżeli o chodzi o algorytm finansowy i inne jakościowe działania - które doprowadzą w sposób samorzutny i spontaniczny, że pewne uczelnie staną się uczelniami flagowymi. To nie może być tak, że jakiś minister sam wybiera te uczelnie" - wyjaśnił szef MNiSW.

Do Jastrzębiej Góry na XXII Krajową Konferencję PSRP przyjechało prawie 500 członków społeczności samorządowej z ponad 100 uczelni wyższych. Uczestnicy przejdą na miejscu cykl kilkudziesięciu warsztatów, mających na celu doskonalenie działania samorządów studenckich. Studenci będą się szkolić m.in. z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia, funduszu pomocy materialnej, ruchu naukowego oraz współpracy międzynarodowej. Konferencja zakończy się w niedzielę.