Szkoły policealne będą mogły nadal prowadzić rekrutację na kierunek opiekunka dziecięca. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Obecne przepisy przewidują wygaszenie kształcenia w tej profesji w szkołach policealnych – od roku szkolnego 2016/2017 nie mogą już prowadzić naboru kandydatów na opiekunki dziecięce. Ministerstwo Edukacji Narodowej argumentuje jednak, że zawód ten podobnie jak inne profesje opiekuńcze jest deficytowy i poszukiwany na rynku pracy. Dlatego w ocenie rządu istnieje potrzeba utrzymania kształcenia w tym zawodzie w systemie oświaty. Nowelizacja rozporządzenia ma obowiązywać już dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
– Taki termin wejścia w życie jest uzasadniony potrzebą umożliwienia skutecznej rekrutacji do szkół policealnych kształcących w zawodzie opiekunka dziecięca. Biorąc pod uwagę terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, zwłaszcza składania dokumentów na pierwszy semestr do szkół policealnych, konieczne jest jak najszybsze wejście w życie przepisu, tak aby możliwe było osiągnięcie zakładanego celu regulacji, czyli utrzymanie i kontynuowanie kształcenia w tym zawodzie – uzasadnia resort.
Szkoła Compass w Warszawie planuje uruchomić nabór w tym zawodzie po wakacjach. Inne wycofują się z niego. – Nie ma chętnych kandydatów, dlatego niezależnie od zmian w przepisach i tak zrezygnowaliśmy z prowadzenia rekrutacji do szkoły policealnej w tej profesji – informuje Alina Dręga z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.
173 szkoły policealne kształcą w zawodzie opiekunka dziecięca
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji