Od 2 stycznia zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem może być udzielane w dniach lub godzinach. 3 marca pisaliśmy, w jaki sposób może korzystać z niego nauczyciel (DGP nr 43/2016). Wskazywaliśmy, że pensum, czyli obowiązkowy wymiar godzin zajęć z uczniami (np. 18 godzin w szkole podstawowej), jest dużo niższe niż tygodniowy wymiar czasu pracy (40 godzin). A zatem nauczyciel mógłby korzystać z wolnego, uszczuplając wyłącznie godziny zajęć lekcyjnych. Resort edukacji jest jednak innego zdania.

Stanowisko MEN z 11 marca 2016 r. w sprawie dni wolnych dla nauczyciela z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia