87 mln zł popłynie do uczelni na rozwój kompetencji studentów. Pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) otrzyma 41 szkół wyższych., w tym m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechnika Łódzka. Zgodnie z założeniami projektu szkoły wyższe dostaną dofinansowanie m.in. na certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe i wizyty studyjne u pracodawców. Przykładowo SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, który również otrzymał dofinansowanie, w ramach jednego z projektów sfinansuje studentom filologii angielskiej ćwiczenia z technik tłumaczeń konferencyjnych.
– Wprowadzenie do programów studiów zajęć praktycznych opracowanych wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców podniesie kluczowe kompetencje młodego pokolenia, które w przyszłości stanowić będzie o sile polskiej gospodarki – przekonuje Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dodaje, że program pomoże rozwiązać problem niedostosowania umiejętności absolwentów do wymogów rynku pracy.
Przedstawiciele studentów na razie dobrze oceniają program. – Wydaje się, że ten pomysł jest znacznie lepszy niż poprzedni – zaznacza Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Program Rozwoju Kompetencji zastąpił bowiem kierunki zamawiane, których celem było zwiększenie zainteresowania fakultetami ścisłymi. Rząd przeznaczył na nie ok. 1 mld zł. Część z tych pieniędzy trafiła bezpośrednio do kieszeni studentów w formie stypendiów (do 1 tys. zł miesięcznie), ale program od początku był krytykowany. Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła jego mankamenty, wskazując np., że stypendia w niektórych przypadkach były przyznawane osobom ze średnią niewiele ponad 3, a część osób nie skończyła w ogóle nauki.
– Dobrze, że teraz zamiast bezpośrednio do studentów pieniądze kierowane są na ich kompetencje – dodaje Mrozek.
W pierwszym konkursie w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 uczelnie złożyły ok. 440 wniosków o dofinansowanie. NCBiR w najbliższych dniach ogłosi kolejną edycję tego konkursu, a do 2020 r. na wyłonione w nim projekty przeznaczy w sumie ponad 1 mld zł.