Czy twoje miasto podnosi wynagrodzenia dla nauczycieli? Dowiedz się, jak gminy reagują na lawinowy wzrost liczby wakatów w oświacie.

Sytuacja kadrowa w polskich szkołach i przedszkolach

Rząd i Ministerstwo Edukacji i Nauki bagatelizują problem z brakami kadrowymi w szkołach i przedszkolach. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, nazywa taką sytuację „normalnymi ruchami kadrowymi”. I przekonuje, że liczba osób poszukiwanych do pracy w szkołach i przedszkolach jest na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Ministerstwo wylicza, że obecnie jest nieco ponad 21,3 tys. wakatów w oświacie. Z tego pełne etaty stanowią jedynie ok. 1 proc. wszystkich pracujących, których jest 701,9 tys. w szkołach i przedszkolach.

Możliwości podwyżek pensji dla nauczycieli w samorządach

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, samorządy mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli i podwyższać minimalne stawki. Niektóre, jak Gmina Stargard, już to robią, wprowadzając do regulaminu wynagradzania nauczycieli dodatkowe dodatki motywacyjne.

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, ogłosił, że dodatek za wychowawstwo zostanie zwiększony o 100 proc. Nauczyciele i związki zawodowe oczekują, że obietnica zostanie dotrzymana.

Opinia związkowców i samorządów

Związki zawodowe, jak WZZ "Forum-Oświata", postulują większe zaangażowanie ze strony samorządów. Gminy zwracają uwagę na niewystarczające środki w budżetach, ale poszukują możliwości wsparcia kadry nauczycielskiej.

Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli jest tylko jednym z narzędzi walki z kryzysem kadrowym. Równie istotne są dodatkowe formy motywacji, takie jak nagrody dla wyróżniających się nauczycieli czy dofinansowania kształcenia.