Jarosław Gowin ogłosił konkurs na trzy zespoły ekspertów, które przygotują trzy konkurencyjne projekty ustawy o szkolnictwie wyższym. Zdaniem ministra nauki obecna ustawa o szkolnictwie wyższym była wielokrotnie zmieniana, jest nieczytelna i niedostosowana do potrzeb rynku pracy i ambicji polskich naukowców.

Każdy z zespołów otrzyma grant w wysokości nawet 300 tys. złotych na realizację projektu. "Warunki konkursu są tak sformułowane, że tym razem inaczej niż w poprzednich kadencjach przepisy o szkolnictwie wyższym, o nauce będą przygotowywane nie przez firmy doradcze, ale przez przedstawicieli i zespoły wyłonione ze środowiska akademickiego" - mówi Jarosław Gowin.

Minister podkreśla, że ważnym elementem konkursu jest obowiązek przeprowadzenia przez zespoły konsultacji w środowisku akademickim. Jarosław Gowin zaznacza, że nie chodzi tylko o to, by otrzymać trzy konkurencyjne projekty. "Chodzi nam o coś być może jeszcze ważniejszego, o zainicjowanie oddolnej, spontanicznej debaty wewnątrz środowiska akademickiego na temat tego, jak powinny wyglądać polskie uczelnie, czy naukowe instytutu badawcze" - mówi minister.

Zespoły, które będą zainteresowane startem mają dwa miesiące na przygotowanie odpowiednich wniosków. Minister chce, by eksperci mogli zacząć pracę 1 czerwca. Prace nad projektami zostaną zamknięte pod koniec lutego 2017 roku.