W marcu pojawi się projekt nowelizacji ustawy dot. egzaminów zewnętrznych. Informację tę podała podczas konferencji prasowej, na której podsumowywała 100 dni rządu Beaty Szydło w dziedzinie edukacji.

Zalewska poinformowała, że w projekcie noweli będą także zapisy dotyczące uszczelnienia dotacji przekazywanych dla niepublicznych placówek oświatowych.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w projekcie będą zapisy umożliwiające maturzystom odwołanie się od wyniku egzaminu nie tylko do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale także do kolegium arbitrażu przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ma to być możliwe od przyszłego roku.

Kopeć podał, że wcześniej - już w tym roku - maturzysta występujący o możliwość wglądu do własnej pracy, będzie mógł ją sfotografować. Obecnie może tylko sporządzić notatki z tego wglądu.

Zapowiedziana nowelizacja ma także zlikwidować od przyszłego roku szkolnego obowiązkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany w kwietniu. Uczniowie, którzy są obecnie w klasach VI szkoły podstawowej mają być ostatnim rocznikiem, który do niego przystąpi.

Zalewska poinformowała, że w projekcie znajdą się też zapisy uszczelniające przyznawanie dotacji dla niepublicznych placówek. Minister zaznaczyła, że kontrowersje szczególnie dotyczą szkół policealnych dla dorosłych. „Uszczelnienie będzie skutkowało ponad 100 mln zł oszczędności dla samorządów i 25 mln zł dla budżetu” – podała.

Minister przypomniała też najważniejsze uchwalone zmiany: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, likwidację tzw. godzin karcianych.