Maturzyści będą mogli odwołać się od wyników egzaminów - zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. W resorcie edukacji trwają prace nad wprowadzeniem odpowiednich przepisów.

Decyzję w sprawie kwestionowanych wyników będą podejmować dwuosobowe zespoły. Będą je tworzyli egzaminator oraz przedstawiciel środowiska akademickiego.

„Musimy szanować młodych ludzi. Maturzyści nie mogą słyszeć, że nie wolno im się odwołać od decyzji Komisji Egzaminacyjnej. Chcemy, żeby mieli do tego prawo od 2017 roku " - mówiła w Krakowie minister edukacji Anna Zalewska.

Wyniki matur są kluczowe przy rekrutacji na studia. Od tego roku maturzyści w czasie wglądu do swojej pracy będą mogli ją sfotografować.

Dotychczas mogli jedynie robić notatki.