Trzy takie zespoły wyłonione ze środowiska akademickiego, przedstawią konkurencyjne projekty rozwiązań. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 3 lat.

Minister dodał, że przygotowania do zmian w nauce są już zaawansowane. Między innymi konsultowany jest projekt rozporządzenia o komisji akredytacyjnej czy o krajowych ramach kwalifikacji będących podstawą tworzenia programów kształcenia na uczelniach.