Oświatowe związki postulują, aby ich wynagrodzenia były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, a nie przez gminy. Samorządowcy są skłonni poprzeć takie rozwiązanie.
Do 8 lutego Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zarejestrować komitet, który zajmie się zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem zmian w wynagradzaniu osób uczących w szkołach i przedszkolach.
– Chcemy, aby pensje nauczycieli były finansowane w całości bezpośrednio z budżetu centralnego w formie dotacji celowej. Obecnie są one wypłacane przez samorządy z przyznanej im subwencji oświatowej – mówi DGP Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.