Resort zdrowia zabiega, aby od 2016 r. na kierunkach lekarskich więcej miejsc było przeznaczonych dla krajowych maturzystów.
Pula ma być zwiększona nawet o 15 proc. – Dziś mamy sytuację, w której uczelnie kształcą więcej cudzoziemców niż rodzimych studentów. W niektórych przypadkach ta relacja wynosi pół na pół – wyjaśniał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na komisji sejmowej. Zapowiada również przywrócenie stażu podyplomowego. Równolegle zamierza przekonać resort nauki i finansów, by zwiększyły finansowanie kształcenia lekarzy.
W tym roku na uczelniach medycznych przewidziano 3,5 tys. miejsc dla studentów z Polski, których kształcenie opłaca państwo. – W zeszłym roku na ten cel przeznaczono 1,575 mld zł – informuje Milena Kruszewska, rzecznik resortu zdrowia.