Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został zawieszony rządowy program „Studia dla wybitnych”

Premier Ewa Kopacz w swoim expose zapowiedziała wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów. Program „Studia dla wybitnych” miał zapewnić zakwalifikowanym studentom finansowanie nauki na dowolnie wybranej uczelni na świecie. Program miał trwać 10 lat i kosztować 336 mln zł.

Uczestnicy korzystający z programu mieli być zwolnieni ze zwrotu udzielonego wsparcia pod warunkiem przepracowania w Polsce łącznie 5 lat do 10 lat po ukończeniu studiów na zagranicznej uczelni. Zwolnieni mieli być również Ci którzy którzy ukończą w Polsce studia doktoranckie