Szkoły zawodowe wykształcą kierowców mechaników i jeźdźców. Tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jest w trakcie konsultacji.

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu jest spowodowana wnioskami innych ministrów. Resort infrastruktury i rozwoju skierował prośbę do MEN o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów nowej profesji – kierowcy mechanika. Uzasadnił, że wynika to z deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej. Na ten problem zwróciły uwagę resortowi organizacje pracodawców oraz stowarzyszeń branżowych. Minister infrastruktury, uzasadniając wniosek, wskazał na dynamiczny i ciągły rozwój branży transportowej, która generuje potrzebę ciągłego pozyskiwania dobrze przygotowanych pracowników.
O wprowadzenie profesji kategorii jeździec zwrócił się minister sportu. Jego zdaniem kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie przygotuje fundament do odbudowania sportów konnych. Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć bazę dla rozwoju jeździectwa. Zaznacza, że wartość europejskiego biznesu jeździeckiego rocznie to 100 mld euro. Osoby uczące się w zawodzie jeździec zdobyłyby umiejętności w zakresie użytkowania koni o przeznaczeniu sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym, służbowym, roboczym i do hipoterapii.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji