73 tysiące uczniów otrzyma dziś szanse poprawy egzaminu maturalnego. Są to osoby, które podczas majowej sesji nie zdały jednego przedmiotu oraz ludzie, którzy poprawiają egzaminy z poprzednich lat.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że mniej więcej co trzeci sierpniowy maturzysta zalicza poprawkę. Są to osoby, które zmobilizowały się i w dwa miesiące solidnie powtórzyły cały materiał.

Marcin Smolik dodał, że z reguły około 200-300 osób poprawia maturę, zdobywając ponad 90 procent punktów. Do zaliczenia wystarczy zaledwie 30 procent.
W tym roku egzaminu dojrzałości w pierwszym terminie nie zdało 26 procent maturzystów. 19 procent miało prawo poprawy egzaminu w sierpniu.
Wśród 76 tysięcy osób poprawiających jest 3,5 tysiąca maturzystów, którzy poprawiają egzamin ustny.