Zamierzam po wakacjach podjąć studia podyplomowe. Zastanawiam się więc obecnie nad wykorzystaniem urlopu – czy oszczędzać go, czy nie. Gdybym dostała zgodę pracodawcy na urlop szkoleniowy, to swobodnie mogłabym teraz wykorzystać wypoczynkowy. Szef twierdzi jednak, że szkoleniowy nie należy mi się, ale koleżanka jakiś czas temu korzystała z niego. Jak jest naprawdę – pyta pani Dagmara
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą, przysługuje płatny urlop szkoleniowy. Jest to zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania (w wymiarze wynikającym z programu obowiązkowych zajęć w ramach doszkalania się). Na zwolnienie z całości lub części dnia pracy nie ma jednak co liczyć, gdy program nauki przewiduje, że zajęcia będą prowadzone wyłącznie w czasie dla pracownika wolnym od pracy (np. weekendy, poza godzinami pracy). Dodatkowo na ostatnim roku studiów należy się 21 dni wolnego na napisanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Reklama
Niestety, w przypadku pani Dagmary to pracodawca ma rację. Urlop szkoleniowy dla osób dokształcających się na studiach podyplomowych przysługiwał do końca września 2011 roku. Mogły z niego nadal korzystać osoby, które takie studia kontynuowały.

Reklama
Sytuacja zmieniła się od 1 października 2011 r. – po wejściu w życie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego na nowo określającego warunki ukończenia studiów i studiów podyplomowych. Oficjalnie zmieniono nazwę dokumentu, wydawanego na zakończenie studiów podyplomowych. Słuchacze studiów podyplomowych nie składają już pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, lecz pracę końcową i egzamin końcowy. Kodeks pracy zaś wyraźnie określa, że urlop szkoleniowy przysługuje tym osobom, które przygotowują się do pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.
Podstawa prawna
Art. 103 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502). Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1167).