Nauczyciele, którzy lekceważą wezwania dyrektora szkoły do przeprowadzenia przed rozpoczęciem roku szkolnego badań lekarskich, mogą stracić pracę.
Pedagodzy, którzy przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia, są zdziwieni, że w czasie jego trwania dyrektorzy samorządowych szkół lub przedszkoli wymagają od nich odebrania z placówki skierowania na badania kontrolne. Ostatnio z taką sytuacją zetknęła się nauczycielka, która formalnie do 31 sierpnia przebywa na urlopie zdrowotnym. Jej pracodawca domaga się, aby odebrała ona skierowanie na badania lekarskie jeszcze w trakcie trwania tej przerwy.
Działanie dyrektora szkoły jest zgodne z art. 73 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Zgodnie z nim pracodawca nie później niż w terminie dwóch tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Problem pojawia się, jeśli nauczyciel przebywa w tym czasie np. u rodziny za granicą i nie chce wcześniej wracać do kraju, aby zrobić obowiązkowe badania.
– To nie jest odległy termin, bo przecież ustalony jest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dyrektorzy mają prawo wiedzieć odpowiednio wcześniej, czy urlop od zajęć przyczynił się do poprawy zdrowia pedagoga, czy też jednak zamierza on pójść np. na rentę – wyjaśnia Magdalena Dębska, naczelnik wydziały edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie.
Szefowie placówek, a także prawnicy przekonują, że brak aktualnych badań skutkuje dezorganizacją pracy z uczniami.
– Nauczyciel, który przyjdzie do szkoły 1 września bez aktualnych badań, nie powinien zostać dopuszczony do pracy – zauważa dr Magdalena Zwolińska, adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.
Urlopujący się pedagodzy często nie zdają sobie sprawy, że lekceważenie wezwania do zrobienia badań przed rozpoczęciem roku szkolnego może się dla nich źle skończyć.
– W przypadku gdy nauczyciel, który otrzymał skierowanie na badania kontrolne w związku z korzystaniem z urlopu dla poratowania zdrowia, nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia pracy, dyrektor powinien ponownie wręczyć mu takie skierowanie – wskazuje Justyna Sadlak z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Podkreśla, że w związku z art. 23 ust. 4 i 5 karty dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się na badania. Co więcej, podobna sytuacja może czekać nauczycieli, którzy wracają do pracy m.in. z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.