Studenci od nowego roku akademickiego będą mogli otrzymać wyższą miesięczną transzę preferencyjnego kredytu lub pożyczki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) skoryguje zasady korzystania przez nich z takiego wsparcia – zróżnicuje wysokość miesięcznej raty (wypłaty transzy).
W efekcie student będzie mógł ją otrzymać w kwocie 600 zł – jak dotychczas – lub 900 zł, jeśli wystąpi o to do banku i spełni warunki. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Został właśnie przekazany do konsultacji społecznych.
O zmianę wnioskowali sami studenci. Obecnie miesięczna transza jest stała i wynosi 600 zł. Na tym poziomie została ustalona w 2006 r. i od tego czasu nie była zmieniana. W ocenie środowiska akademickiego jest zbyt niska i uniemożliwia pokrycie kosztów utrzymania się i studiów w dużych ośrodkach. Od października student będzie mógł otrzymać nawet 900 zł. Jednak ze względu na zróżnicowaną zdolność kredytową poszczególnych pożyczkobiorców resort utrzymał także dotychczasową wysokość miesięcznej raty.
Zaproponowane przez rząd rozwiązanie krytykuje Parlament Studentów RP.
– W ramach studenckiego projektu nowelizacji wnioskowaliśmy do MNiSW o większą elastyczność. Dla niektórych wystarczająca do utrzymania będzie miesięczna rata w wysokości 300 zł, a inni potrzebują 1200 zł. Idea kredytu była taka, że ma on wystarczyć studentowi nie tylko na przeżycie, lecz także na zainwestowanie w swój rozwój, a to kosztuje. Nie można też porównywać sytuacji osób, która studiują np. w Radomiu i w Krakowie, bo w tym drugim mieście są dużo wyższe koszty utrzymania – tłumaczy Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.
– Dlatego miesięczna rata kredytu powinna być elastyczna, np. od 400 do 1200 zł, nie zaś dwuprogowa – dodaje.
Z projektu wynika, że zmiana wysokości transzy będzie wymagała dokonania przez bank ponownej oceny zabezpieczenia spłaty. Nowe przepisy doprecyzowują też termin wypłaty pożyczki lub kredytu. Nastąpi ona już w następnym miesiącu po podpisaniu umowy między kredytobiorcą a bankiem. Wówczas zostanie wypłacona nie tylko rata za bieżący miesiąc, lecz także wszystkie zaległe począwszy od października tego roku akademickiego, w którym student złożył wniosek o pożyczkę lub kredyt. ©?
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach