Dotychczasowa stawka nie wystarczała na pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania. Po dekadzie apele środowiska akademickiego zostały wysłuchane. Zmiana ma obowiązywać od października.

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich podwyżka ma wynieść 300 zł.

Od roku akademickim 2015/2016 mają obowiązywać dwie stawki dotychczasowa – 600 zł nazywana w przepisach podstawową i 900 zł.- kwoty podwyższonej.

Przedstawiciele studentów i doktorantów wielokrotnie podnosilo kwestię podniesienia świadczenia. Kwota 600 zł została ustalona w 2004 roku. Przez 11 lat wielokrotnie wzrastały ceny jedzenie, utrzymania i życia. Osoby otrzymujące pomoc musiały radzić sobie same, co często odbywało się kosztem nauki.

Projektodawca słusznie zauważył, że zdolności kredytowe studentów są różne dlatego uzasadnionym jest by część osób pozostała przy podstawowym poziomie. Ci, którym warunki będą na to pozwalały mogą wystąpić o ratę podwyższoną.

O wyższe świadczenie będą też mogli wnioskować osoby, które już w tej chwili otrzymują raty. Ale w ich przypadku bank będzie musiał dokonać ponownej oceny warunków finansowych.

Studenci, którzy w tym roku po raz pierwszy będą ubiegać się o pomoc finansową w postaci kredytu będą musieli we wniosku zadeklarować, którą kwotą są zainteresowani. Ostateczna decyzja i tak będzie uzależniona od stanowiska banku.