Studenci będą mogli otrzymywać co miesiąc nawet 800 zł transzy kredytu na naukę. Tak wynika z nowelizacji z 25 września 2015 r. rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. poz. 1499). Dzisiaj wchodzi w życie.

Dotychczas studenci mogli wnioskować o transze tylko w kwocie 600 zł. Od roku akademickiego 2015/2016 ministerstwo wprowadza drugą transzę do wyboru – 800 zł. W ciągu pięciu lat kształcenia student będzie mógł otrzymać pożyczkę na preferencyjnych warunkach (m.in. z niskim oprocentowaniem czy możliwością umorzenia spłaty) w wysokości 40 tys. zł. Dzięki wprowadzeniu drugiej transzy studenci będą mogli dostosować swój kredyt do kosztów utrzymania w danym mieście. Wyższa kwota kredytu będzie też dostępna, po konsultacji z bankiem, dla osób, które już korzystają z tej formy pomocy. Rozporządzenie wprowadza też zmiany dla doktorantów. Do tej pory musieli oni przedstawiać legitymację w banku dwukrotnie w ciągu roku akademickiego. Zmiany wprowadzają jeden termin (31 października) związany ze specyfiką studiów trzeciego stopnia rozliczanych rocznie – wskazuje MNiSW.
Wnioski o kredyt można składać do 15 listopada w wybranych bankach.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 października 2015 r.