Obecnie miesięczna rata pożyczki wynosi 600 zł. Resort nauki zaproponował drugą stawkę – 900 zł.
– Wprowadzenie dwóch sztywnych wysokości miesięcznej raty pożyczki jest propozycją niewystarczającą – uważa Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.