Syn przyniósł informację ze szkoły, że konieczna jest zmiana legitymacji, bo aktualne nie upoważniają do zniżek w PKP. Czy faktycznie trzeba wymieniać dokumenty przed wakacjami – pyta Agnieszka z Częstochowy
Nie trzeba wymieniać legitymacji szkolnych. Wystarczy, aby na dotychczasowym dokumencie dyrektor szkoły dopisał numer PESEL ucznia i przybił pieczątkę. PESEL dopisuje się na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”. Kilka miesięcy temu weszło w życie rozporządzenie, które wprowadza nowe wzory legitymacji szkolnych, jednak te, które są w użyciu, będą ważne aż do skończenia przez ucznia nauki w danej szkole, nie trzeba wymieniać ich pod koniec września. Uczniowie, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w kolejnych szkołach, dostaną legitymacje według nowych wzorów, w których już przewidziano wpisanie numeru PESEL.