Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (tak jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje w formie elektronicznej będą miały formę plastikowych kart i będą wielkości karty kredytowej.

Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierowej i elektronicznej, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Reklama

Ja wyjaśnia MEN wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Zmiana ta jest również zbieżna z polityką oświatową w zakresie cyfryzacji i umożliwi kodowanie na legitymacji (karcie) dodatkowych usług, takich jak np. bilet miesięczny.

Zgodnie z projektem elektroniczne legitymacje będą mogły być używane przez uczniów już od 1 września 2018 r.