Harmonogram matur w roku 2016 / Dziennik Gazeta Prawna
– Te osoby nie muszą się jednak obawiać, że otrzymają wynik egzaminów później. O przyznanych notach dowiedzą się jak wszyscy, do końca czerwca – mówi Marcin Smolik, dyrektor CKE.
Oznacza to, że będą mogli wziąć udział w rekrutacji na studia w pierwszych wskazanych terminach. Natomiast osoby, którym nie uda się zaliczyć matury w pierwszym podejściu, będą mogły zdawać ją w terminie poprawkowym. Ten w tym roku przewidziany jest od 25 do 28 sierpnia. Jednak będą mogli skorzystać z niego tylko ci, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów i nie zaliczą tylko jednego. Uczniowie, które nie zdadzą większej liczby sprawdzianów, poprawią maturę dopiero za rok.
CKE ogłosiła już terminy przyszłorocznych sprawdzianów dojrzałości na rok 2016. Pisemne zaczną się nietypowo – w środę 4 maja i potrwają do 24 maja. Różnicą jest również to, że przyszłoroczni maturzyści będą mieli dzień przerwy między egzaminem z języka polskiego a matematyką.