Pod koniec tego miesiąca maturzyści poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) prześle wyniki do szkół do 30 czerwca. Mimo że egzaminy już się zakończyły, to dla niektórych maraton maturalny jeszcze trwa. Ci, którzy z przyczyn losowych (np. rozchorowali się czy mieli wypadek) nie dotarli na sprawdzian w pierwszym terminie, będą mogli do niego podejść jeszcze w czerwcu. O ile złożyli wniosek w terminie i otrzymali zgodę dyrektora okręgowej komisji. Egzaminy pisemne rozpoczną się już na początku tego tygodnia i zakończą 17 czerwca.

ikona lupy />
Harmonogram matur w roku 2016 / Dziennik Gazeta Prawna
– Te osoby nie muszą się jednak obawiać, że otrzymają wynik egzaminów później. O przyznanych notach dowiedzą się jak wszyscy, do końca czerwca – mówi Marcin Smolik, dyrektor CKE.
Oznacza to, że będą mogli wziąć udział w rekrutacji na studia w pierwszych wskazanych terminach. Natomiast osoby, którym nie uda się zaliczyć matury w pierwszym podejściu, będą mogły zdawać ją w terminie poprawkowym. Ten w tym roku przewidziany jest od 25 do 28 sierpnia. Jednak będą mogli skorzystać z niego tylko ci, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów i nie zaliczą tylko jednego. Uczniowie, które nie zdadzą większej liczby sprawdzianów, poprawią maturę dopiero za rok.
CKE ogłosiła już terminy przyszłorocznych sprawdzianów dojrzałości na rok 2016. Pisemne zaczną się nietypowo – w środę 4 maja i potrwają do 24 maja. Różnicą jest również to, że przyszłoroczni maturzyści będą mieli dzień przerwy między egzaminem z języka polskiego a matematyką.