W poniedziałek 7 lipca o godz. 10.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego uczniowie VIII klas szkół podstawowych przystąpili w maju. Gdzie i jak można sprawdzićswoje indywidualne wyniki? Który przedmiot wypadł najlepiej? I co jeszcze warto wiedzieć o egzaminie i uzyskanych na nim punktach?

Opublikowane dziśprzez CKE wyniki egzaminu ósmoklasisty są wynikami uczniów, którzy egzaminy pisali w terminie majowym. Główny termin zdawania egzaminu ósmoklasisty przypadł na dni 23-25 maja. Właśnie wtedy do arkuszy egzaminacyjnych zasiadło ok. 510,4 tys. uczniów.

W opublikowanych dziś przez CKE wynikach uwzględniono wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych.

Co ważne, opublikowane dziśprzez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki nie uwzględniają wyników uczniów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Choć egzaminu nie można było nie zdać, to jego wynik ma znaczący wpływ na przyjęcie absolwenta szkoły podstawowej do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Warto także pamiętać, że połowa wszystkich punktów, jakie były do zdobycia, to punkty za egzamin ósmoklasisty, podczas gdy drugą połowę stanowią punkty uzyskane z ocen na świadectwie szkolnym oraz inne osiągnięcia danego ucznia.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Który przedmiot wypadł najlepiej?

Pewną niespodzianką jest fakt, że przedmiotem, który wypadł na egzaminie najlepiej nie jest język polski a… język francuski.

Jak podała CKE, średni wynik, jaki ósmoklasiści uzyskali na egzaminie z języka francuskiego, to 82 proc.

Dla porównania, średni wynik z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego, to 66 proc. punktów.

Jak wyglądają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Za rozwiązanie zadań uczniowie średnio uzyskali:

  • Z języka polskiego - 66 proc. możliwych do uzyskania punktów
  • Z matematyki - 53 proc.
  • Z niemieckiego – 53 proc.
  • Z rosyjskiego – 68 proc.
  • Z francuskiego – 82 proc.
  • Z hiszpańskiego – 69 proc.
  • Z włoskiego – 69 proc.

Jak i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie mogą sprawdzić swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU, która znajduje się pod adresem: https://ziu.gov.pl/.

UWAGA: Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.