Egzamin ósmoklasisty to centralny egzamin przeprowadzany w Polsce na zakończenie szkoły podstawowej, czyli po zakończeniu ośmiu klas edukacji. Jest to egzamin zewnętrzny, który sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów w różnych dziedzinach.

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części:

Język polski - obejmuje sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów literackich, ortografii, gramatyki i pisania.

Matematyka - sprawdza znajomość podstawowych zagadnień matematycznych, umiejętność rozwiązywania problemów, wykonywania obliczeń i korzystania z różnych narzędzi matematycznych.

Język obcy - uczniowie mają do wyboru jeden język obcy spośród dostępnych w szkole, najczęściej jest to język angielski, niemiecki lub francuski. Egzamin obejmuje rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są uwzględniane przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, takich jak licea ogólnokształcące, technika, czy szkoły zawodowe. Egzamin ma na celu ocenę wiedzy i umiejętności uczniów oraz pomaga im w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.