Wtorek 23 maja oznacza dla części uczniów początek najważniejszych egzaminów w ich dotychczasowym życiu. Mowa oczywiście o egzaminie ósmoklasisty, który ma decydujący wpływ na dalszą drogę edukacyjną dzieci. Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi na pytania, z którymi będzie mierzyć się młodzież?

Dzieci, które już za kilka dni przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, to uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych, realizujący kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej.

Przypominamy, że w ramach egzaminu ósmoklasisty uczniowie zmierzą się z trzema przedmiotami - językiem polskim, matematyką i językiem obcym. Egzaminy z wymienionych przedmiotów odbędą się kolejno 23, 24 i 25 maja.

Egzamin ósmoklasisty: Arkusze egzaminacyjne CKE i odpowiedzi

Po każdym ze sprawdzianów, zaraz po tym jak CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, arkusze znajdziecie także w naszym serwisie. Po ich publikacji, do zadań przystąpią nasi eksperci. Odpowiedzi na postawione w czasie egzaminu ósmoklasisty pytania również znajdziecie w naszym serwisie. Zapraszamy przez cały czas trwania egzaminów i nie tylko!