Już 25 maja egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Przystąpią do niego nie tylko uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej ale także szkół artystycznych, którzy realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej. Jak będą wyglądały arkusze egzaminacyjne?

W ramach egzaminu ósmoklasisty uczniowie zmierzą się z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym. Dla wielu z nich przedmiotem egzaminu z języka obcego będzie język angielski, ale wszystko zależy od programu. W zależności od tego, jakiego języka dzieci uczą się w ramach lekcji obowiązkowych, mogą zdawać egzamin także z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego.

Egzamin ósmoklasisty: Język angielski – arkusze egzaminacyjne z 2022 roku

O tym jak będzie wyglądał tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego dowiemy się 25 maja po godzinie 14.00. Pewne pomysły podsuwają nam jednak arkusze z lat ubiegłych. Oto jak wyglądały arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego w ubiegłym roku:

CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE

Egzamin ósmoklasisty: Język angielski – arkusze egzaminacyjne z wcześniejszych lat

pdf icon Egzamin ósmoklasisty język angielski arkusz egzaminacyjny z 2021 roku
pobierz plik
pdf icon Egzamin ósmoklasisty język angielski arkusz egzaminacyjny z 2020 roku
pobierz plik

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: co jeszcze warto o nim wiedzieć?

  • Na egzamin ósmoklasisty uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem lub atramentem oraz linijkę.
  • Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Egzamin jest obowiązkowy.
  • Z egzaminu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  • Osoby zwolnione z egzaminu otrzymują najwyższy wynik.
  • Minimalny wynik z egzaminu nie został określony i nie można go nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!