Oznacza to, że kandydaci zapłacą maksymalnie 85 zł za nabór na większość kierunków. Większe opłaty dotyczą wyłącznie fakultetów, na których postępowanie kwalifikacyjne wymaga sprawdzenia sprawności fizycznej (uczelnia może pobrać do 100 zł) czy uzdolnień artystycznych albo predyspozycji architektonicznych (do 150 zł).

– W ciągu ostatniego roku nie zaszły żadne istotne zmiany, tak po stronie uczelni, jaki i otoczenia makroekonomicznego, które uzasadniałyby wzrost maksymalnych poziomów tych stawek – uzasadnia prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP.