Czy na salę egzaminacyjną podczas matury 2023 można wznieść telefon komórkowy? To pytanie zadają sobie maturzyści, którzy już jutro przystąpią do pierwszych egzaminów dojrzałości. Rozwiewamy wątpliwości w sprawie telefonów na maturze oraz podajemy, czego jeszcze kategorycznie nie można robić na sali egzaminacyjnej.

Matura 2023: Kiedy egzaminy obowiązkowe?

Sesja główna matury 2023 zaczyna się już jutro, czyli 4 maja. O godzinie 9.00 zdający przystąpią do egzaminu obowiązkowego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później, 5 maja, zmierzą się z kolejnym egzaminem obowiązkowym – z wybranego języka obcego nowożytnego. Po weekendzie, czyli 8 maja, przyjdzie kolej na ostatni obowiązkowy test na poziomie podstawowym – matematykę.

Po tym czasie z obowiązkowych egzaminów pisemnych pozostanie maturzystom do zaliczenia już tylko wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo będą musieli zaliczyć dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i wybranego języka obcego. Sesja główna matury 2023 potrwa do 23 maja.

Matura 2023: Najważniejsze terminy i wyniki

W 2023 roku, podobnie jak w poprzednich latach, przewidziano też sesję dodatkową w dniach od 1 do 19 czerwca. Będą mogli przystąpić do niej maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli wziąć udziału w sesji głównej.

Wyniki matury 2023 zostaną opublikowane 7 lipca.

Ponad 1,5 miesiąca po tym terminie wyznaczono daty sesji poprawkowej (21 i 22 sierpnia), do której mogą przystąpić maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego. Pozostali będą mogli spróbować swoich sił dopiero za rok.

Matura 2023: Czy na salę można wziąć telefon?

Czy na wymienione wyżej egzaminy maturalne będzie można zabrać ze sobą telefon komórkowy? Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są w tym temacie bardzo jasne i brzmią: kategorycznie nie.

I nie ma tutaj znaczenia, czy telefon jest wyłączony lub ściszony. Już samo wniesienie na salę egzaminacyjną grozi poważnymi sankcjami.

Ta sama reguła dotyczy tabletów oraz każdego innego urządzenia telekomunikacyjnego (np. mini-odbiornik radiowy bez ekranu, ale ze słuchawkami).

Co grozi za wniesie telefonu na maturę?

Jaka kara grozi na wniesienie telefonu na salę maturalną? Poważna, czyli unieważnienie egzaminu.

Wytyczne CKE mówią jasno: „Unieważnienie egzaminu następuje, jeżeli zdający:

  • Rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
  • Wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
  • Wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach
  • Zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający prace pozostałym zdającym.”

Unieważnienie egzaminu. Co to oznacza?

Co tak naprawdę oznacza „unieważnienie egzaminu”? Zarówno w przypadku złamania przepisów podczas egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, jak i z jednego przedmiotu dodatkowego, do którego absolwent przystępuje obowiązkowo reguła jest jedna: egzamin zostaje uznany za niezaliczony, a maturzysta nie ma możliwości przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w tym samym roku.

Zatem maturzysto, pamiętaj: Zostaw telefon przed wejściem na salę egzaminacyjną!