Język polski na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin w ramach matury 2023. Absolwenci liceów i techników przystąpią do niego już jutro o godz. 9.00. Na powtórkę materiału zostało zatem niewiele czasu. Poniżej prezentujemy arkusze CKE z poprzednich lat, które ułatwią utrwalenie wiadomości przed egzaminem dojrzałości 2023.

Matura w 2023 roku „po nowemu” i „po staremu”

Matura 2023 to pierwszy egzamin dojrzałości, do którego przystąpią absolwenci 4-letnich liceów powstałych po niedawnej reformie szkolnictwa. To pierwsze roczniki, które uczęszczały już do 8-letniej szkoły podstawowej. Jednocześniematurę 2023 napiszą absolwenci liceów i techników mający doświadczenia gimnazjalne. Z powodu połączenia roczników matura 2023 odbędzie się w dwóch formułach – odpowiednio 2023 i 2015.

Obie formuły tegorocznego egzaminu maturalnego różnią się w wielu względach – od obowiązujących wymagań, poprzez czas przeznaczony na wypełnienie arkusza, po rodzaj zadań egzaminacyjnych.

Język polski na maturze 2023

Bez względu jednak na to, czy absolwent będzie pisał maturę w formule 2015 czy 2023, będzie musiał podejść do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to bowiem jeden z kilku egzaminów obowiązkowych, którego rozwiązanie na określonym poziomie jest warunkiem koniecznym do zdania matury 2023.

Przypomnijmy – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie 4 maja o godz. 9.00. Żeby został on zaliczony, należy otrzymać co najmniej 30 proc. punktów.

Matura z polskiego: Co możesz wziąć na salę?

Co trzeba mieć ze sobą przystępując do matury z języka polskiego? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, by zabrać ze sobą:

  • Dowód osobisty – do potwierdzenia tożsamości
  • Długopis z czarnym wkładem (na wszelki wypadek można wziąć więcej) – do rozwiązywania zadań.

Co jeszcze możemy zabrać ze sobą na maturę 2023?

  • Ołówek – jednak tylko do notatek, w arkuszu zadania wypełniamy długopisem
  • Butelkę małej wody – ale bez etykiety
  • Chusteczki higieniczne – bez opakowania

Dodatkowo określono również to, co na maturę z języka polskiego musi nam zapewnić szkoła. To:

  • słownik ortograficzny
  • słownik poprawnej polszczyzny

Powtórka przed maturą 2023 z polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego już jutro. Zdający mają zatem ostatnie chwile na utrwalenie opanowanego materiału. Co według ministra edukacji Przemysława Czarnka maturzyści powinni robić w tym czasie?

"Ostatnie dni przed maturą poświęćcie na lekki odpoczynek, na refleksję nad tym, co już do waszych głów trafiło i na ewentualnej powtórce tego, co jeszcze nie jest do końca wyszlifowane" – radził minister Czarnek 1 maja.

Arkusze CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym

W kontekście tej „ewentualnej powtórki” mamy dla was arkusze CKE z polskiego z poprzednich lat oraz arkusze pokazowe. Pomogą one przypomnieć sobie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz zobaczyć, jak będzie wyglądał arkusz w nowej formule 2023.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z 2022 ROKU

Egzamin maturalny z języka polskiego

Wypracowanie

ARKUSZ EGZAMINACYJNY CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z 2021 ROKU

Egzamin maturalny z języka polskiego

Wypracowanie

ARKUSZ EGZAMINACYJNY CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z 2020 ROKU

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATURY 2023 Z JĘZYKA POLSKIEGO (POZIOM PODSTAWOWY)

TEST

WYPRACOWANIE