Kuratorzy zatwierdzili dotąd ponad 4,5 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta z nich 167,4 tys. dzieci i młodzieży – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży https://wypoczynek.mein.gov.pl. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Z danych z bazy wypoczynku wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili 4583 zgłoszeń wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych. Do korekty przekazano 285 zgłoszeń. Za zatwierdzenie czeka 560 zgłoszeń.

Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi blisko 85,7 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to ok. 76,8 tys., za granicą – blisko 5 tys. Łącznie w wypoczynku będzie uczestniczyło 167,4 tys. dzieci i młodzieży.

MEiN wskazuje, że organizatorzy w dalszym ciągu będą zgłaszać wypoczynki, które będą organizowane w późniejszych terminach, ze względu na różne terminy ferii w różnych województwach.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach od 14 stycznia do 26 lutego.

Od 14 do 29 stycznia odpoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego; od 21 stycznia do 5 lutego - z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego; od 28 stycznia do 12 lutego - z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego; od 11 do 26 lutego - z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu do kuratorium ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

W razie występowania nieprawidłowości już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora i domagać się ich likwidacji. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia.

Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie wypoczynku, co stanowi gwarancję jego właściwego zorganizowania.

Również w czasie trwania wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że dzieciom w zimowych zabawach powinni towarzyszyć dorośli opiekunowie. "Do zabaw i aktywności na świeżym powietrzu należy wybierać tylko bezpieczne, najlepiej specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi ani przywiązywać ich do samochodu czy ciągnika rolniczego. Zorganizowanie w ten sposób kuligu na drogach publicznych jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla jego uczestników" - wskazuje resort w informacji na temat bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

"Rodzice i opiekunowie powinni również zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci wybierających się na spacer, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Warto przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz wyposażyć najmłodszych w elementy odblaskowe" - zaleca MEiN.

Przypomina też informacje na temat możliwości przeprowadzenia kontroli autokarów, którymi dzieci i młodzież będą jechać na ferie lub z nich wracać.

"O przeprowadzenie kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą zwrócić się organizatorzy wypoczynku oraz rodzice i opiekunowie dzieci. Kontrole są prowadzone zarówno w punktach kontrolnych, w miarę możliwości w miejscu wyjazdu autokaru, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych" - podano.

Na stronie internetowej "Bezpieczny autobus" https://bezpiecznyautobus.gov.pl rodzice mogą sprawdzić m.in., czy pojazd, którym dzieci pojadą na wypoczynek, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. Wystarczy w wyszukiwarkę zamieszczoną na stronie wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

"Rodzice, którzy udają się z dziećmi na wypoczynek własnym środkiem transportu, powinni przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie. Warto pamiętać, że podstawą bezpiecznej podróży jest bezpieczna prędkość. Ważna jest również odpowiednia kondycja psychofizyczna kierowcy" - wskazuje MEiN.

Poleca też by planując zimowy odpoczynek zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez różne służby i instytucje publiczne.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu, lodowisku i podczas kuligów można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na stronie Komendy Stołecznej Policji są ostrzeżenia dotyczące przebywania na lodzie. MEiN poleca też stronę Bezpiecznie na stoku gdzie można znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki. Rekomenduje też materiały informacyjne Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Akademii Górskiej TOPR.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca podczas planowania wyjazdów zagranicznych bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szczególnie w zakładce "Informacje dla podróżujących" .

Wszystkie osoby, które planują wyjazd zagraniczny, zachęcamy do pobrania aplikacji "Polak za granicą". To źródło informacji, w którym można znaleźć m.in. kontakty do polskich placówek zagranicznych.

(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/