Resort nauki i szkolnictwa wyższego szuka sposobów na ratowanie szkół wyższych. Eksperci sugerują możliwość przejmowania ich przez prywatne podmioty

Pomysł przekształcania uczelni publicznych w prywatne zaprezentowano na posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), która jest organem przedstawicielskim środowiska akademickiego i opiniodawczym, m.in. dla rządu. Prof. Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, stwierdziła wówczas, że nad zaproponowanym rozwiązaniem trzeba się zastanowić. „Należy rozważyć możliwość wnoszenia majątku publicznych szkół wyższych do podmiotów prywatnych i tworzenia w ten sposób podmiotów prywatnych” – wynika ze sprawozdania posiedzenia RGNiSW.

– Tak zrozumieliśmy wypowiedź pani minister. Nie wykluczyła takiego rozwiązania. Na zadane pytanie o taką ewentualność uznała, że wypada ją rozważyć – potwierdza Marek Kisilowski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, który sporządził sprawozdanie.