Gmina nie przekaże zadań edukacyjnych spółce komunalnej. Klasy I–III podstawówek nie muszą być, co do zasady, 25-osobowe. Dziś wchodzi w życie część przepisów kolejnej nowelizacji ustawy oświatowej.
Tylko w ubiegłym roku ustawa oświatowa była zmieniana kilka razy. Nowelizacja z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. poz. 357) jest efektem m.in. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12). Stwierdził on, że zagadnienia z związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinna określać ustawa, a nie rozporządzenie.
Część nowych przepisów będzie obowiązywać już od dziś, a inne m.in. od roku szkolnego 2015/2016.