Sprawdzian szóstoklasisty jest obowiązkowy – obecność na nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzianu jednak nie można nie zdać. Jest to pierwszy poważny egzamin w życiu ucznia i ma go przygotować do kolejnych wyzwań.

Sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki. Część druga obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. Do wyboru są język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Jego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności dziecka z zakresu pisania, czytania, rozumowania i korzystania z informacji, a także wykorzystania wiedzy w praktyce. Uczeń po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej musi więc umieć przeczytać i zrozumieć fragmenty tekstów (nie tylko literackich, ale także tabele i wykresy), zrozumieć o czym mówią, a także wyszukać informacje, dostrzec między nimi związki i zależności. Na sprawdzianie może się również pojawić zadanie , które sprawdzi umiejętność tworzenia podstawowych form literackich, takich jak opowiadanie, opis przedmiotu, sprawozdanie, notatkę, streszczenie, list, instrukcję, zaproszenie, ogłoszenie. Uczeń powinien także dostrzegać zależności pomiędzy wydarzeniami, umieć wskazać przyczynę i skutek, a także przełożyć wiedzę na życie codzienne.

Sprawdzian będzie składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Przygotowując dziecko do niego można nauczyć je kilku podstawowych zasad dotyczących rozwiązywania testu.
1. Każde zadanie należy bardzo uważnie przeczytać (nawet kilkukrotnie)
2. Nie należy spieszyć się z zaznaczeniem poprawnej odpowiedzi. Często niewiele różnią się od siebie, więc przed zaznaczeniem poprawnej odpowiedzi należy przeczytać wszystkie
3. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie nie rezygnuj z zaznaczenia jakiejkolwiek
4. Bardziej ufaj swojemu rozumowaniu niż pamięci.Sprawdzian szóstoklasisty to również stres i wyzwanie dla rodzica. Na kilka dni przed egzaminem warto budować w dziecku poczucie własnej wartości i okazywać mu zaufanie. Eksperci radzą, by pomóc dziecku przejść pierwszy raz w jego życiu przez ten ruchomy most na drugą stronę. Ważne jest również, by poćwiczyć z dzieckiem koncentrację. Poziom skupienia uwagi nie jest stały. Zazwyczaj to ok. 40-50 minut, jednak są dzieci, i to bardzo często, których czas skupienia na zadaniu jest krótszy nawet 20-minutowy. Ostatnich dni przed sprawdzianem nie należy całkowicie poświęcać na naukę. Warto powtórzyć znany materiał, ale nie dokładać nowych wiadomości. Warto zadbać o relaks dziecka i zapewnić mu sporą dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Eksperci radzą, by zadbać również o prawidłową dietę.