To był pierwszy poważny egzamin w ich szkolnym życiu. 350 tysięcy szóstoklasistów napisało dziś sprawdzian, czyli egzamin podsumowujący lata nauki w szkole podstawowej.

Egzamin składał się z dwóch części. O 9:00 rozpoczął się test z języka polskiego i matematyki. Trwał 80 minut. Po przerwie uczniowie przystąpili do drugiej części - egzaminu z języka obcego. Na rozwiązanie tego testu mieli 45 minut.

W części związanej z językiem polskim uczniowie musieli między innymi odpowiedzieć na kilka pytań związanych z tekstem Magdaleny Frender-Majewskiej "Słoń i inne mądrale".

Kolejne pytania dotyczyły załączonego komiksu "Fascynująca sztuka" Michaela Coxa, który opowiadał o dwóch greckich malarzach, spierających się o to, który z nich jest lepszym artystą. Uczniowie mieli też napisać krótkie opowiadanie pod tytułem "Tajemnicze pudełko".

Część matematyczna składała się z 13 zadań. Większość z nich to pytania testowe. Były jednak trzy polecenia, które wymagały od uczniów wykonania rachunków. Pierwsze z zadań przedstawiało z liczbą smsów wysyłanych każdego dnia tygodnia przez Wojtka. Należało obliczyć, ile chłopak wydaje tygodniowo na smsy, skoro jeden kosztuje 16 groszy, a jego taryfa przewiduje darmowe przesyłanie wiadomości w weekendy.

Kolejne zadanie dotyczyło trasy rajdu pieszego. Przedstawione odcinki miały w sumie 9,2 centymetra. Należało obliczyć, ile kilometrów liczy trasa rajdu, jeżeli schemat był podany w skali 1:150000.

W trzecim zadaniu przedstawiono skrzynkę balkonową i podano jej rozmiary. Uczeń miał obliczyć co najmniej ile worków z ziemią ma kupić pani Wanda, aby napełnić cztery takie skrzynki.

Druga część egzaminu to język obcy. Uczniowie mogli zdawać angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Podczas tego testu uczniowie odpowiadali na pytania do tekstów, które wcześniej usłyszeli z nagrania. Musieli też wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu czytanego.

Język obcy na sprawdzianie pojawił się po raz pierwszy. To jedna ze zmian wynikających z reformy systemu oświaty. W tym roku do Sprawdzianu podchodzili uczniowie, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową.

Tego egzaminu nie można nie zdać i teoretycznie jego wyniki nie mają wpływu na przyszłość edukacyjną dziecka. Jeżeli uczeń chce jednak dostać się do dobrego gimnazjum, poza swoim rejonem, to komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę punkty, które zdobył na Sprawdzianie.

Wyniki egzaminów uczniowie otrzymają najpóźniej 29 maja. Zaświadczenia z wyniki zostaną im wręczone 26 czerwca, wraz ze świadectwami ukończenia szkoły.

Nie obyło się bez drobnych problemów z przeprowadzeniem egzaminu. Chodzi o szkoły, które ucierpiały w wyniku szalejących w Polsce wichur. Z powodu braku prądu w kilku mniejszych szkołach egzaminatorzy poradzili sobie poprzez odtwarzanie na egzaminie z języka obcego nagrań z magnetofonu na baterie. W kilku większych szkołach egzamin został opóźniony - komisje egzaminacyjne czekały na ponowne podłączenie prądu.